Teknik med hög säkerhet

Vi har ett av de största utbuden av hydrauliskt och pneumatiskt driven momentdragningsutrustning i Norden. Med erfaren och utbildad personal kan vi montera era flänsförband under kontrollerat och protokollfört moment med kalibrerad utrustning.

Elajo utför kontrollerad momentdragning av alla typer av skruv- och flänsförband. Tekniken säkerställer att flänsförband dras med jämnt tryck vilket eliminerar läckage och därmed minskar driftstopp av er processanläggning. Vi har utrustning för kontrollerad momentdragning från 80 – 25 000 Nm för muttrar med diameter upp till 125mm A/F.