I nära samarbete med våra kunder tar vi fram skräddarsydda avtal efter behov

Om problem eller oförutsedda behov uppstår är det alltid skönt att ha någon att vända sig till. Underhålls- och skötselavtal frigör tid och resurser som istället kan användas för att fokusera på den huvudsakliga verksamheten.

Vi erbjuder skräddarsydda avtal inom flera områden såsom underhåll, arbetsmiljö och brandskydd. Våra erfarna konsulter arbetar med utbildning i systematisk arbetsmiljö, brandskyddsfrågor, internrevisioner, analyser, genomförande, uppföljning och kvalitetssäkring. Vi hjälper er att integrera arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete i övriga ledningssystem.

Läs mer

Netto

Avtalstjänster • Netto är en expansiv livsmedelskedja som har ca 130 butiker...