Service och Underhåll

Genom regelbunden tillsyn och skötsel försäkrar man sig om att en anläggning eller installation bevarar sin funktion och att driften optimeras. Livslängden ökar samtidigt som driftskostnaderna minskar.

Elajo har lång erfarenhet av service och underhåll inom alla industrier och framförallt inom energisektorn, massaindustrin, petroleumindustrin, bilindustrin, oljeindustrin och raffinaderier. Våra tekniker och montörer handplockas från olika teknikområden och levererar en effektiv lösning av hög kvalitet. Vi går noggrant igenom era behov och definierar uppdraget tillsammans med er.