Komfortventilation

Hur ett ventilationssystem bör konstrueras beror naturligtvis på vilken byggnad det handlar om och hur byggnaden används. Viktiga funktioner är värmeåtervinning och möjlighet att behovsstyra luftflödena.

Elajo levererar kompletta lösningar av ventilationsanläggningar anpassade för alla typer av fastigheter. Våra ingenjörer konstruerar och dimensionerar ventilationssystemen för att klara både myndighetskrav samt era specifika krav och önskemål. Genom erfarna projektledare och montörer utför vi installation av systemen som enskilda projekt eller som del i totalåtagande där vi integrerar ventilationsanläggningen med andra system som exempelvis kyla eller värme. Våra servicetekniker ser till att anläggningen fungerar energieffektivt genom ett behovsanpassat underhåll och justeringar. Vi ser också till att myndighetsåtagande så som OVK- besiktning blir utfört av våra OVK-besiktningsmän.