Filtrering

Många processer efterlämnar damm och rök som ibland kan vara skadligt för människor och miljö. Genom filtrering avskiljer man stoft och säkerställer en ren och säker miljö.

Vi arbetar med tekniskt avancerade stoftavskiljare och garanterar produkter som lever upp till myndigheternas krav. Filtreringsanläggningen utformas helt efter era specifika behov. Vi har stor erfarenhet av hur man dimensionerar och bygger olika typer av filtreringsanläggningar för att de ska bli funktionella, kostnadseffektiva och miljösmarta. Vårt uppdrag är att projektera och leverera kundvänliga produkter med fokus på användning och underhåll. Med lång erfarenhet dimensionerar, installerar och driftsätter vi kompletta leveranser av filtreringssystem.