Smart Mätdata

Med dagens smarta trådlösa sensorer har det aldrig varit lättare att inhämta mätdata i realtid. Grundvattennivå, värme, luftkvalité, kyla i livsmedelsanläggningar och nivåer i tankar är några av de vanligast förekommande exemplen. Mätdata presenteras i vår plattform och man kan enkelt sätta gränsvärden för larm och olika aktiviteter. Rapporter kan skapas när man själv väljer att ha dem samt dess innehåll. Om så önskas presenteras sensorerna i en interaktiv kartbild. Smart Mätdata köps tillsammans med vår digitala plattform*.

*Integrationskostnaden baseras på antalet uppkopplade enheter.