Smart Larm/passage

Smart Larm/passage ger snabbare och tydligare larm- och statusinformation, där hanteringen kan göras med samma funktionalitet som ert traditionella system, fast digitalt. Smart Larm & passage hanteras på digitalt presenterade orienteringsritningar, där all hantering loggas och sparas i den digitala kontrolljournalen för enklare tillgänglighet. Genom möjlig fjärråtkomst skapas en trygg och enkel hantering som kraftfullt säkrar och effektiviserar er fastighet. Smart Larm och passage köps tillsammans med vår digitala plattform*.

* Smart Larm & Passage köps tillsammans med vår digitala grundplattform om 20 st orienteringsritningar, ytterligare köps om 20-pack, ingen övre gräns finns. Integrationskostnaden i ett standardprojekt baseras på antalet orienteringsritningar.