Smart Klimat

Smart Klimat ger snabbare och tydligare information om ert klimatsystem. Genom möjlig fjärråtkomst skapas en trygg och enkel hantering som kraftfullt säkrar och effektiviserar ert energiarbete. Mätdata presenteras i vår plattform och man kan enkelt sätta gränsvärden för larm och olika aktiviteter. Rapporter kan skapas när man själv väljer att ha dem samt dess innehåll. Smart Klimat köps tillsammans med vår digitala plattform*.

*Smart Klimat köps tillsammans med vår digitala grundplattform, 4 096 st informationstaggar inkluderas i månadskostnaden. Integrationskostnaden baseras på antalet uppkopplade enheter.