Smart Energi

Med Smart Energi får du koll på energianvändningen och kan minska energibehovet – idag och i framtiden. Både industrier och fastighetsägare får en smidigare vardag och lönsammare verksamhet.

Från att kunna se energiåtgång på en maskinlinje till att kunna vidaredebitera energikostnader till hyresgäster är bara några exempel på hur SystemOne kan bidra till en lönsammare verksamhet. Smart Energi köps tillsammans med vår digitala plattform*.

*Smart Energi köps tillsammans med vår digitala grundplattform. Integrationskostnaden baseras på antalet uppkopplade enheter. Mätarna säljs installerade och uppkopplade mot SystemOne, förutsatt vissa delar likt utrymme och nätverk.