Smart CCTV

Smart Kamerabevakning

Med Smart Kamerabevakning i vår digitala plattform öppnas en värld av möjligheter. Från att enkelt granska sina kamerabilder både historiskt och i realtid till att via mätdata från SystemOne få ett fantastiskt verktyg för uppföljning och analys av sin verksamhet och sina processer. Vill man se sina utplacerade kameror rent geografiskt kan de placeras ut på en interaktiv karta likt Google Maps. Grundapplikationen ger möjlighet att hantera 20 kameror, oberoende av vilken leverantör eller kameratillverkare. Smart Kamerabevakning köps tillsammans med vår digitala plattform*. 

*Smart Kamerabevakning köps tillsammans med vår digitala grundplattform. Integrationskostnaden baseras på antalet kameror. 

_________________________________________________

Nummerplåtshantering 

Registrering
Företagsbilparker som ska bli behöriga registreras och knyts mot repsektive anläggning och grind.

Tillgänglighet
När leveranser får ske bestäms i inställningarna för anläggningens tillgänglighet. 

Inpassering
- rätt fordon
- varning vid dubbla passager
- varning om fotgängare smiter in
- varning vid speciella transporter
- regelhantering för synkning och samverkan mellan flera system 

Utpassering
Regelhantering för säkerställande av utförda moment.
 
Statistik
Utifrån insamlad data kan man sedan påverka sitt trafikflöde och optimera sin verksamhet på flera plan.
 
Uppföljning
Bevisning av olika incidenter blir enkel med ett lätt framsökt bildmaterial.

Produktblad