Smart Brandlarm

Smart Brandlarm ger snabbare och tydligare larm- och statusinformation, där hanteringen kan göras med samma funktionalitet som ert traditionella sätt att hantera brandlarm, fast digitalt.

Smart brandlarm hanteras på digitalt presenterade orienteringsritningar, där all hantering loggas och sparas i den digitala kontrolljournalen för enklare tillgänglighet. Genom möjlig fjärråtkomst skapas en trygg och enkel hantering som kraftfullt säkrar och effektiviserar ert brandskyddsarbete. Smart Brandlarm köps tillsammans med vår digitala plattform*.

* Smart brandlarm köps tillsammans med vår digitala grundplattform om 20 st orienteringsritningar, ytterligare köps om 20-pack, ingen övre gräns finns. Integrationskostnaden i ett standardprojekt baseras på antalet orienteringsritningar.