Få koll på din elanvändning och dina kostnader med Abonnemangsanalys

Många företag kämpar med stigande priser och oroar sig för en tuff vinter. Att spara el och använda energin effektivare är därför viktigare än någonsin. Med Elajos Abonnemangsanalys får du koll på båda.

Ett bra första steg för en smartare förbrukning är att få koll på hur du använder elen och vad du betalar för. Elajos Abonnemangsanalys gör just det. Ger dig koll – så att du kan ta kontrollen. Över kostnader och en effektivare användning.

En vanlig missuppfattning är att det enda man kan påverka är priset per kWh. Men det stämmer inte. Det finns andra saker du kan göra.

Energiintensiva verksamheter har oftast ett effektabonnemang för sin el. Det innebär att den timme i månaden du använder mest el ligger till grund för hur stort abonnemanget och kostnaderna blir. 

I Elajos Abonnemangsanalys ingår:

  • Analys av effekttoppar – du får reda på vilka dyra effekttoppar du betalar för varje månad

  • Genomgång av tomgångseffekt – du får koll på elanvändningen när du och medarbetarna inte ens är på plats

  • Kontroll av elabonnemang – har du rätt abonnemang för din verksamhet och betalar du för rätt saker? 

Tillsammans påverkar de här tre delarna din elräkning. Det Elajo Abonnemangsanalys gör är att hjälpa dig att få förståelse för vad du själv kan göra för att få ned kostnaderna och på så sätt använda elen på ett smartare sätt.

Smart elkoll – nästa steg för en smartare elförbrukning 

Genom att optimera ditt effektuttag använder du ele smartare, slipper onödiga kostnader och bidrar till att avlasta elnäten. Läs mer här.