SystemOne by Elajo

Digitalisering som gör skillnad - för ekonomi, miljö och människor

Vi vill göra skillnad, skillnad på riktigt! Det är därför vi skapar så intelligenta, effektiva och säkra anläggningar som möjligt.

Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Inte påverka vår miljö mer än vad som är absolut nödvändigt. Vi vill heller inte att svenska företag ska hamna efter i den globala utveckling som numera kräver en digital kultur där man inte lägger timmar på saker som faktiskt våra system kan hantera själva. Låt oss hjälpa er komma vidare i er digitala utveckling.

Vårt uppdrag är er besparing!

Våra kunder når en mer hållbar och effektiv förvaltning. Detta skapas via tätt samarbete där vår långa erfarenhet av tekniska lösningar ligger till grund för att våra kunder ska få mer automatik i sina processer. I samband med detta skapas datadrivna beslutsunderlag från informationen vi plockar ut ur verksamheten. Grunden är den digitala plattformen som skalbart byggs med färdiga applikationer eller kundunika lösningar.

SystemOne Grund

Den digitala plattformen SystemOne grund förutsätts oavsett vilken och antalet smarta applikation man väljer. Kontakta oss så berättar vi mer!

Här kan ni se vår presentationsfilm om SystemOne!

 

Klicka på nedanstående länkar för att ta del av mer information om våra applikationer:

Smart brandlarm - Minimerar onödiga resor och utryckningar med uppkopplade brandlarm

Smart CCTV - Kameran skapar dig en tryggare, enklare och effektivare vardag 

Smart Larm/passage - Ökar säkerheten med en högre tillgänglighet

Smart klimat - Vi gör inomhusklimatet enklare, samlat, uppkopplat och lättillgängligt

Smart Energi - Sänker dina energikostnader med mätning på utrustningsnivå 

Smart Elkoll - Sänker dina effektavgifter med 10 - 30%

Smart Mätdata - Trådlösa sensorer i smarta städer och verksamheter minskar resandet och ökar kontrollen 

Kundunika lösningar -  Presentera processdata, besöksantal eller energiförbrukning, de största besparingarna görs genom de kundunika lösningarna

 

Här kan ni se filmen om SystemOne by Elajo