Montage

Montage av prefabricerade utrustningar, ånggeneratorer och transportsystem – områdena är många. Vi utför mekaniska installationer inom en mängd områden där varje projekt är unikt. 

Projekten är kundanpassade in i minsta detalj och det kan handla om installation av turbiner, värmeväxlare, filtrar, stålkonstruktioner, transportsystem, tankar, tryckkärl, ventiltavlor, kompletta maskiner, skidmonterad processutrustning med tillhörande rörsystem eller montage av prefabricerade utrustningar. Vi utför också installationer med tunga lyft och kan samordna med underentreprenad och sidoentreprenad.

Läs mer

Saint-Gobain Isover

Montage • Elajo anlitades som totalentreprenör hos Saint-Gobain Isover,...