Ventiler

Vi hanterar ventiler i alla storlekar och utför installationer, byten, demontage och renoveringar.

Vid behov köper vi också in eller tillverkar reservdelar. Vi arbetar uteslutande med väl beprövade produkter av hög kvalité och våra arbeten anpassas efter kundens behov. Reparationer, återmontering, provtryckning och funktionskontroller utförs med stor expertis och ett högt kundfokus. Slipning av ventilsäten förekommer också bland våra arbeten och vid utgångna reservdelar ordnar vi reverse engineering och tillverkning av nya komponenter.