Rörinstallationer

Att hålla rörledningar i gott skick år efter år kräver en professionell installation, förebyggande underhåll och tillståndskontroll. Vi har lång erfarenhet av industrins krav på hög kvalitet och ständiga förbättringar. 

Med Elajo som rörkonstruktör får du en komplett leverans från idé till konstruktion och installation av en anläggning med hög driftsäkerhet. Vi utför alla typer av rörinstallationer inom industri-, process-, och energisektorn, allt från små instrumentledningar till större konstruktioner med flera meter i diameter. Våra vanligt förekommande arbeten är inom industrianläggningar som raffinaderier, petrokemisk och annan kemisk industri, energiindustrin, pappers- och cellulosaindustrin, miljösektorn och livsmedels- och läkemedelsindustrin. Materialen varierar från plast till höglegerat stål och vi har svetslicenser för de flesta förekommande fall.