Erfarenhet från komplexa projekt inom kärnkraft, naturgas och kemisk processindustri

Elajo har ett projektteam som utför omfattande mekaniska installationer bland annat inom energisektorn, både nationellt och internationellt.

Vårt projektteam består av erfarna projektledare och arbetsledare som utför kvalificerade konsulttjänster på samtliga av Sveriges kärnkraftverk, Studsvik och SVAFO. Vi har lång erfarenhet av installation och underhåll av mekanisk   utrustning som turbiner, pumpar, kompressorer, ventiler, värmeväxlare, luftkylare, roterande ugnar och ånggeneratorer. Vi både prefabricerar och installerar enkla som komplicerade rörsystem inom alla industrier i alla material och med alla typer av svetsmetoder.