Laddstationer

Investera i framtiden, vi hjälper dig under hela processen från rådgivning till installation och service av din laddstation!

Antalet elbilar ökar och börjar bli en vanlig syn på våra vägar. Fler och fler bilförare ser fördelarna med elbilen avseende ekonomi, komfort och klimat. Samtidigt installeras fler och fler laddstolpar och allt fler elbilsmodeller finns tillgängliga på marknaden. För att följa Elsäkerhetsverkets rekommendationer är det lämpligt att installera en hemmaladdare som är anpassad för laddning av elfordon.

Vi installerar din laddstolpe och hjälper dig un­der hela processen från rådgivning och dimen­sionering till montering, installation och uppfölj­ning.

Ladda din elbil säkert och smidigt!