Rätt utrustning är lika viktigt som ett korrekt utfört arbete

För att ett kyl- eller värmesystem ska fungera optimalt gäller det inte bara att välja rätt utrustning. Det är också viktigt att installationen går till på rätt sätt.

Vi installerar och servar värmepumpar, komfortkyla, processkyla, butikskyla och fordonskyla. Du kan alltid känna dig trygg när du väljer Elajo - våra installatörer har den utbildning och certifiering som krävs för ett korrekt utfört arbete. Vi sköter allt ifrån installation till service och återkommande kontroll.

Läs mer

Myresjöhus Arena

Automation, Kyl/Värme, Säkerhet, Tele/Data/Nätverk, Ventilation • Som en del i Växjös satsning ”Arenastaden” uppfördes 2011-201...