Felsökning/reparation värmekablar

Värmekablar används i de flesta typer av golv både som komfortvärme och som uppvärmning, eller i mark för snösmältning och halkbekämpning. 

Elajo har 15 års erfarenhet av att jobba med värmekablar av olika typer och vi utför felsökningar och reparationer på alla sorters värmekablar.

Vid en felsökning använder vi oss utav värmekamera, pulsekometer, kabelbrännare, transformator och stötdon. Vår serviceverkstad för värmekablar är komplett och vi gör jobbet hela vägen från felsökning till reparation. Vi felsöker, letar fram och konstaterar felstället och därefter öppnar vi upp golvet och reparerar kabeln. Kontakta oss gärna för mer information.