Fokus på effektivisering för att minska kostnader och skapa en hållbar utveckling

Att investera i energieffektiviserande åtgärder blir allt vanligare och det kan både betala sig och vara en ren vinstaffär. 

Våra energiutredningar kan hjälpa fastighetsägare att minska kostnader och miljöbelastning via energieffektivisering. Åtgärder för energibesparing kan vara mindre installationer av värmeväxlare såväl som stora projekt med fjärrvärmeanläggningar. En annan del i energieffektiviseringen är att identifiera problem och energiförluster i befintliga anläggningar. Våra energiexperter hjälper dig att omvandla onödiga energikostnader till nyttiga och värdeskapande investeringar med god lönsamhet och en bättre miljö. Hos Elajo får du tillgång till energiingenjörer med mycket bred kunskap inom teknikområden som el, belysning, ventilation, värme, kyla, automation samt även byggkonstruktion vilket skapar de allra bästa förutsättningarna för en effektiv byggnad. Genom fyra steg når vi fram till effektivitet anpassat efter er byggnad:

Här kan ni se ett av våra erbjudanden: