Vattenskärare/Vals

Vi investerar för framtiden

Elajo Mekanik har lång erfarenhet av konstruktion, tillverkning och installation för kärnkraft, raffinaderier, offshore och övrig industri.

Nu investerar vi i ytterligare kapacitet för att möta efterfrågan.

  • Vattenskärning, kapacitet 6 000 x 2 100 x >150 mm i alla förekommande material.
  • Valsning upp till 40 mm tjocklek i kolstål, aluminium och rostfritt, 3 000 mm bredd.

Se filmen om vår vattenskärare

Se filmen om vår valsmaskin