Tankar, cisterner och behållare för många användningsområden

I varierande storlekar, material och utformningar tillverkar vi tankar för förvaring av olika typer av vätskor och avfall.

Elajo har många års erfarenhet av kvalificerad tillverkning och montage av tankar, doseringssystem, tryckkärl, cisterner och rörsystem för bland annat processindustrin och petrokemisk industri. Vi tillverkar alla typer av tankar som exempelvis vattentankar, avloppstankar och bränsletankar.

Tankarna anpassas efter sina specifika ändamål och vi ansvarar för beräkning, konstruktion, CE-märkning, provning och kontrolldokumentation. Vi tillverkar enligt trycknormerna PED i alla material, storlekar och tjocklekar. Cisterner för exempelvis bränsleförvaring bygger vi ute på plats hos kund.