Gedigen kunskap om transportband och processystem för alla industrier

Olika typer av materialhanteringsprodukter förekommer ofta inom industrier, fabriker, flygterminaler, posthantering och andra typer av produkt-, varu- och virkeshantering.

Vi tillverkar och utvecklar alla typer av materialhanteringsprodukter och rullbanesystem. Du kan som kund beställa kompletta transportlösningar som inkluderar projektering, konstruktion, tillverkning, montage, provdrift och idrifttagning vid leverans.

När du anlitar Elajo får du en komplett leverantör för hela processystemet. Våra ingenjörer utför också konditionsbesiktningar och uppmätningar av befintliga transportsystem och kommer med förslag på förbättringar och ombyggnationer.