Kvalificerad tillverkning

I våra produktionsenheter har vi plåtslagare, svetsare och montörer med mångårig erfarenhet och vana av ritningsläsning och problemlösning.

Vi tillverkar allt från små enstaka rör- eller stålkomponenter till komplicerade anläggningar inom framförallt energisektorn. Exempel är färdiga skidar till vattenreningsanläggningar och stora ljuddämpar- och filteranläggningar i aluminium till gasturbiner. Vi tillverkar kompletta skåpsbyggnationer och arbetar med alla stålmaterial med speciell kompetens för rostfritt och aluminium. Den rostfria tillverkningen sker i en separat verkstad för att minimera risken för kontaminering med kolstålspartiklar i svetsfogar och på andra ytor.

Från kundens idé eller önskemål tar vi fram allt från konstruktion till färdig produkt. Oavsett om det handlar om maskinbyggnationer, rostfria produkter, kolstålsprodukter eller kvalificerad svetsning i rostfritt och andra höglegerande material så har vi lösningen för de flesta behov. Vi levererar alltfler helhetsåtaganden där vi är med hela vägen från start till färdig produkt, inkluderat konstruktion och projektledning. 

Maskinpark

Produktionsenheterna är moderna och har en anpassad maskinpark med ett antal större saxar, svarvar, fräsar, kantbockmaskiner, pressar och kringutrustning samt lyftkapacitet på 16 ton. Maskinparken är komplett och har hög kapacitet så att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan producera rostfria kvalitetsprodukter.