Sedan 1969 har vi medverkat i uppbyggnaden av den svenska kärnkrafts­industrin

Elajo deltar vid samtliga kärnkraftsuppgraderingar i Sverige och förser de stora leverantörerna till kärnkraften med personal inom de flesta förekommande kompetensområden.

Vi har medverkat vid uppbyggnaden av den svenska kärnkraftsindustrin och ansvarat för service på reaktorer och hjälpsystem i både svenska och utländska kärnkraftverk sedan 1969. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda projektledning, Q-personal, IWS-personal, svetsare, mekaniker och montörer för projekt inom kärnkraftsuppgradering. De resurser och den kompetens som finns hos Elajo garanterar en position i främsta ledet vid utvecklingen av morgondagens teknik.

Läs mer

OKG AB – Svetsning och underhåll

Kärnkraftsuppgraderingar • Elajo Mekanik har sedan kärnkraften etablerades i Oskarshamn...