Drivdonsservice

De elektrohydrauliska drivdonens uppgift är att föra styrstavarna ut och in i härden och därmed styra reaktorns effekt. Det finns ett drivdon för varje styrstav.

Drivdonen underhålls regelbundet under revisionsperioderna, då vi anlitas som ett komplement till kraftverkens egna organisationer. Förutom byten av drivdon förser vi reaktorerna med underhåll och drivdonsservice. Vi utför också kontroller på svetsarna i drivdonshusen som håller drivdonen på plats.