Bränsletransporter

Transportering av kärnbränsle kräver kvalificerad personal med utbildning i bränslehantering.

Med vår mångåriga erfarenhet av avancerade projekt inom kärnbränslehantering har vi medverkat vid uppbyggnaden av den svenska kärnkraftsindustrin och hanterat stora mängder kärnbränsle. Vi arbetar med lastning och hantering av transportbehållare på kärnkraftverken i samband med transporter av utbränt kärnbränsle till SKB:s anläggning CLAB.

Läs mer

SKB AB

Bränsleservice • Elajo Mekanik byggde i samband med att kärnkraften etablerade...