Kärnkraft och Energisektorn

Elajo har mångårig erfarenhet från avancerade projekt inom kärnkraft och kemisk industri. Våra uppdrag ger förutsättningar för att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om och slutförvara kärnavfall.

Vi utför en stor del av våra service- och underhållstjänster inom energisektorn såväl nationellt som internationellt och vi finns idag representerade på samtliga av Sveriges kärnkraftverk. Reparationer, ombyggnader, bränsleservice, drivdonsservice, brandteknikertjänster, arbetsmiljötjänster och mekaniskt underhåll är några av våra mest förekommande arbeten inom energisektorn.