shutterstock_119207380.jpg

Solcellsanläggning Moga Fritid

Solcellsanläggning är installerad på taket till sim- och idrottshall i Svenljunga. 360 Paneler med en total effekt på 98 kWp.

Solenergi

Installationsarbetet påbörjades i juni och anläggningen driftsattes i augusti 2016.

Fakta om projektet

Uppdragsgivare: Svenbo, Svenljunga

Antal solpaneler: 360 st

Total effekt: 98 kWp

Elajos teknikomfattning:

Solenergi

Byggtid: Ca 3 månader

Kontaktperson Elajo: Rolf Nilsson