skb.jpg

SKB AB

Elajo Mekanik byggde i samband med att kärnkraften etablerades i Sverige en organisation som arbetar med reaktorunderhåll och drivdonsservice.

Bränsleservice

I samband med att SKB byggde CLAB i början på 80-talet utbildades denna personalgrupp i att hantera kärnbränsle och de transportbehållare som används vid tranporter mellan krafteverken och CLAB. SKB anlitar vår personal i samband med mottagning och urlastning av transportbehållare när de anländer till CLAB.

Fakta om projektet

Omfattning: 4 – 6 000 mantimmar/år

Teknikområde: Kärnbränsle, bränslehantering