Saint-Gobain stor.jpg

Saint-Gobain Isover

Elajo anlitades som totalentreprenör hos Saint-Gobain Isover, tillverkare av glasullsisolering, i Billesholm.

Montage

Totalentreprenaden omfattade konstruktion, tillverkning, installation och utbyte av T4 process- och återföringskanal i syrafast material för T4 linje. Elajo tillverkade 30 ton kanaler i 316L-material för att ersätta befintligt kolstål. 

Utmaningarna i projektet var bland annat det begränsade konstruktionsunderlaget för den befintliga anläggningen. Det var mycket svårt att transportera ut gammal utrustning samt att få in ny utrustning i den trånga processanläggningen. Installationstiden var kort och projektet krävde koordination med flera sidoentreprenader. 

Elajos lösning blev laserskanning av den befintliga anläggningen. Vi skapade en 3D-konstruktion integrerad med scan-data för att kontrollera befintliga mått och undvika konflikt mellan befintlig och ny utrustning. 

Fakta om projektet

Resultat:

  • Processoptimering
  • Förbättrade underhållsmöjligheter
  • Smart montageplan som möjliggör verkstadsprefab i stora sektioner
  • Maximering av tillverkningskvalité - minimering av installationstid