saft.jpg

SAFT AB

Elajo Mekanik har sedan många år tillbaka personal hos SAFT som utför svets-  och underhållsarbeten. 

Svetstjänster

Vår personalstyrka finns på plats året runt och har kompetens för att utföra samtliga förekommande arbeten inom området.

Fakta om projektet

Omfattning:  8 – 10 000 mantimmar/år

Teknikområde: Svetsning, underhållsarbete