okg-svets.jpg

OKG AB – Svetsning och underhåll

Elajo Mekanik har sedan kärnkraften etablerades i Oskarshamn haft personal hos OKG som utför svets- och underhållsarbeten.

Kärnkraftsuppgraderingar

Vår personalstyrka finns på plats året runt och har kompetens för att utföra samtliga förekommande arbeten inom området. I samband med revisionsarbeten på de tre kärnkraftverken utökas vår personalstyrka beroende på mängden arbeten.

Fakta om projektet

Omfattning: 30 – 40 000 mantimmar/år

Teknikområde: Svetsning, underhållsarbeten