netto-1.jpg

Netto

Netto är en expansiv livsmedelskedja som har ca 130 butiker runt om i landet med sitt centrallager i Falkenberg.

Avtalstjänster

Elajo sköter allt yttre underhåll av fastigheterna samt tar emot felanmälan på alla sorters fastighetsrelaterade uppdrag.
Fastighetsskötsel och yttre underhåll innebär allmän tillsyn, snöröjning och halkbekämpning samt underhåll av gräsytor och parkering. 

Uppdraget omfattar även skötsel av ventilation samt styr- och reglerteknik.  

Fakta om projektet

Uppdrag: Underhålls- och skötselavtal

Antal fastigheter: 127

Elajos teknikomfattning: 

OVK

Ventilationsservice

Styr- och reglerteknik

Felanmälan: Bygg, Ventilation, El, VS

Kontaktperson Elajo: Mikael Liljegren