spantrutan.jpg

Kv. Spantrutan

El, Ventilation

Uppförd på ön Varvsholmens västra kaj i Kalmar ligger hus 1 bestående av 38 vårdboenden, 18 trygghetsboenden för 70+ och allmänna utrymmen för hemtjänst. Hus 2 och hus 3 består av bostadsrättsföreningar med 26 respektive 46 stycken lägenheter.

Under innergården ”Sinnenas trädgård” ryms garage med ett fullt automatiserat parkeringsställ.

Fakta om projektet

Uppdragsgivare: CA Fastigheter AB

Area: 12 000 m2 + 3 000 m2 garage

Elajos teknikomfattning:
Kraft & Belysning
Luftbehandling & Automation
Brand & Trygghetslarm
Tele & Data

Entreprenadform: Delad totalentreprenad

Byggtid: Ca 18 månader