Gislavedshus.jpg

Iloq Gislavedshus

Gislavedshus äger och förvaltar ca 2 300 lägenheter, ett antal affärs- och kontorslokaler, serviceanläggningar, förskolor, garage, carportar m m.

Säkerhet

Idag bor ca 4 000 personer i Gislavedshus lägenheter. Det innebär att ca var sjunde invånare i Gislaveds kommun bor hos de.

Elajo sköter all leverans av Iloq låssystem så som projektering, programmering, nyinstallation underhåll av Iloq låssystem samt tar emot felanmälan på alla sorters Iloq relaterade uppdrag.

Fakta om projektet

Uppdrag: Låstjänster

Antal lägenheter: 2 284 st

Total uthyrningsbar yta: 166 795 m2

– varav bostäder: 150 028 m2

– lokaler: 16 767 m2

Antal Iloq cylindrar: Ca 2 000 st

Antal Iloq nycklar: Ca 3 000 st

Elajos teknikomfattning: Låstjänster: Iloq

Kontaktperson Elajo: Jesper Söderström