camfil.jpg

Camfil – Air Intake System

Camfil är världens ledande luftfilterföretag och producerar alla sina filter inom koncernen. Bland annat levererar Camfil luftfilter till alla kärnkraftverk i Norden.

Montage, Svetstjänster

Elajo fick i uppdrag av Camfil att tillverka femton stycken mobila filterhus på 128mi Aluminium. Filterhusen ska levereras till Ungern och Kanada. Tillverkningen startade i mars 2013 och slutleveransen sker i juni 2014.

Fakta om projektet

Uppdragsgivare: Camfil

Uppdrag: Nytillverkning av mobila filterhus

Tidsperiod: Mars 2013 – juni 2014

Tidsomfattning: Ca 22 000 produktionstimmar

Omsättning: Ca 15 miljoner kr