Vision, mission och affärsidé

Vision

Elajo ska som teknikföretag alltid ligga i framkant.

Företaget ska driva en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade tekniklösningar i det moderna samhället.

Mission - vårt dagliga arbete

”Att tjäna med förtjänst” Med detta menas att öka våra kunders konkurrenskraft genom väl utförda tjänster som ger god lönsamhet.

Affärsidé

Med modern teknik utvecklar, levererar och underhåller Elajo alla tekniska system inom infrastruktur, fastighet och industri.

Marknaden ska förses med innovativa lösningar. Hela tiden med fokus på att öka värdet på den enskilde kundens anläggning och därigenom skapa konkurrensfördelar.