Vision, mission och affärsidé

Vision

Elajo ska som teknikföretag alltid ligga i framkant.

Företaget ska driva en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade tekniklösningar i det moderna samhället.

Mission

Vi bygger framtidens Sverige genom att stärka våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Affärsidé

Med modern teknik utvecklar, levererar och underhåller Elajo alla tekniska system inom infrastruktur, fastighet och industri.

Marknaden ska förses med innovativa lösningar. Hela tiden med fokus på att öka värdet på den enskilde kundens anläggning och därigenom skapa konkurrensfördelar.