Våra medarbetare

Koncernens framgång är beroende av medarbetarnas trivsel och inställning till arbetet. Vi är övertygade om att en platt organisation skapar ansvar och engagemang hos våra medarbetare. 

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas på arbetet. Förutsättningen för detta är att medarbetarna upplever sin arbetsplats som säker och hälsosam och därigenom känner arbetsglädje, gemenskap och trygghet.

Vår fortsatta framgång bygger på att vi kan attrahera nya medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

För andra gången har vi blivit certifierade till ett Great Place To Work, enligt GPTW´s internationella standard. Något vi är otroligt stolta över!