Våra certifikat

Genom externa certifieringar ser vi till att vi uppnår våra kunders krav och den behörighet som krävs för att arbeta inom våra teknikområden. Nedan presenteras våra certifieringar. 

  • Kvalitetsstandard: ISO 9001:2015
  • Miljöstandard ISO: 14001:2015 
  • Arbetsmiljöstandard: ISO 45001
  • Svetsning: ISO 3834-2:2005
  • Inbrottslarm: SSF 1015
  • Brandlarm: SBF 1008:2
  • Kyla: Kategori 1 enligt EU-förordning 303/2008
  • Trycksättning: Ackreditering enligt ISO 17020 samt AFS 2006:8
  • Kärnkraftsarbeten: Sellihca
  • Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner: 1090-1