Koncernledning

Elajos koncernledning arbetar i huvudsak med strategiska frågor och har som regel möten varje månad. Elajo arbetar med en decentraliserad organisation med central styrning.

Läs mer

Kontaktbild hemsida Stefan Svensson.jpg

Stefan Svensson

Koncernchef, VD El & Energiteknik, VD Mekanik

Kontakter_bg Urban Gustafsson.jpg

Urban Gustafsson

Ekonomichef

Bakgrund hemsida Stefan Ekstrand.jpg

Stefan Ekstrand

VD, Technology Solutions

Bakgrund hemsida Frida Ellingsen.jpg

Frida Ellingsen

HR-chef

Ulrika J kontaktbild.jpg

Ulrika Järvholm

Verksamhetsutvecklare/Inköpschef

05.jpg

Per Olofsson

IT-chef

Bakgrund hemsida Martin Magnusson.jpg

Martin Magnusson

Marknadsområdeschef, Säkerhet

Bakgrund hemsida Emilia Magnusson.jpg

Emilia Magnusson

Förbättringsledare