Inköp

Inköp av material och underentreprenader står för en stor andel av Elajos kostnader och är därför en viktig del av verksamheten. Elajo har numera en centraliserad inköpsfunktion som förhandlar och tecknar avtal inom företagets verksamhetsgrenar. 

Vi förbättrar ständigt vårt arbetssätt med inköp och kommer att fokusera på ett kvalitativt standardsortiment till så låga kostnader som möjligt.

Att vara leverantör till Elajo

De installations- och servicetjänster Elajo erbjuder ska uppfylla våra kunders såväl som samhällets krav. Vi ställer samma krav på våra affärspartners som på oss själva vad det gäller frågor såsom säkerhet, miljöpåverkan, kvalitet och affärsetik.
Elajos samarbete och relation med våra leverantörer präglas av Elajos affärsidé:
Elajo ska vara marknadens mest attraktiva affärspartnern inom el, energi och tekniklösningar genom att leverera produkter och tjänster som adderar mervärde för kunden.

Önskar ni bli leverantör till Elajo?

Ni som intresserade av att bli leverantör till Elajo kan ta del av Elajos allmänna leveransvillkor här