Historia

Den 11 juli 1930 föddes Elajos grundare, Alf Josefsson, i Finsjö i Småland. När Alf var 16 år började han arbeta som elektrikerlärling och några år senare flyttade han till Kalmar där han fick jobb som elmontör.

År 1958 bildade Alf tillsammans med sin kompanjon Nisse Andersson Oskarshamns Elektriska AB. Insatsen var 5 000 kronor var. Det första jobbet för Oskarshamns Elektriska AB var installationer på det nya läroverket Valhallaskolan i Oskarshamn. 

Verksamheten satte fart och det första året uppgick omsättningen till 15 853 kronor och antal anställda var då tre stycken. Uppdragen blev fler och fler och 1962 hade omsättningen ökat till 624 000 kronor. Så småningom köpte Alf ut sin kollega och bildade Investmentbolaget Elajo – Erik Lennart Alf Josefsson i Oskarshamn.

Alf - Elajos grundare

Under åren fortsatte företaget att växa genom förvärv och nyetableringar på flera orter i landet. Nya tjänster kom till och de befintliga utökades. Elajos utveckling under åren 1958 – 1995 var enorm. Många nya och spännande marknader undersöktes och nya affärsinriktningar testades. Företaget växte och skaffade sig mycket kunskap och erfarenhet både av lyckade och mindre lyckade affärer. 

Efter att ha varit verksam i 37 år överlämnade Alf Josefsson 1998 sina uppdrag som elektriker, VD och koncernchef för Elajo. Hans filosofier lever kvar och under 2000-talet förvärvades ett stort antal nya företag inom koncernen. Elajo utförde stora uppdrag åt bland annat IKEA, Södra och Oskarshamnsverken.

I juli 2020 gick Elajos grundare Alf Josefsson ur tiden. Alf hann med att fira sin 90-åriga födelsedag några veckor tidigare, där han bland annat själv tillsammans med personalen på äldreboendet Elefanten fick ta emot Alf Josefssons pris som delades ut för 10:e året i rad.