Delårsrapport 2024/Q1 för koncernen

Ett kvartal i linje med förväntningarna - Vår strategiska position ger oss bra förutsättningar att möta utmaningar inom entreprenadverksamheten.

Omsättningen i årets första kvartal är något lägre än föregående år, 277,6 MSEK jämfört med 286,3 MSEK. Det förklaras dels av att antalet arbetsdagar är färre, dels av den strategiska förflyttningen till en större andel servicearbeten i förhållande till större entreprenader med stora tillhörande materialinköp.

Stefan Svensson, VD & Koncernchef

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här