Delårsrapport 2023/Q4 för koncernen

Elajos fjärde kvartal karaktäriserades av förbättrade marginaler inom affärsområde El & Energiteknik och en säsongsmässigt lugnare period inom affärsområde Mekanik.

Omsättningen i fjärde kvartalet var 289,2 MSEK (286,2) och rörelseresultatet var 12,1 MSEK (19,4 MSEK).

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2022 påverkades positivt med 14,4 MSEK i form av en realisationsvinst då fastigheten i dotterbolaget Elajo France avyttrades.

Stefan Svensson, VD & Koncernchef

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här