Delårsrapport 2023/Q3 för koncernen

Elajos tredje kvartal karaktäriserades av en stark utveckling inom affärsområde Mekanik och fortsatta utmaningar inom affärsområde El & Energiteknik.

Omsättningen i tredje kvartalet var 233,4 MSEK (210,0 MSEK) och rörelseresultatet var 3,4 MSEK (2,8 MSEK).
 

Stefan Svensson, VD & Koncernchef

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här