Delårsrapport 2023/Q2 för koncernen

Rekordresultat för Affärsområde Mekanik efter framgångsrika underhållsstopp och tillverkningsprojekt

Elajos andra kvartal 2023 är betydligt starkare än motsvarande period förra året. Med en omsättningstillväxt på 13,3% till 327,8 MSEK och en rörelseresultatförbättring från 7 MSEK till 16,9 MSEK kan vi konstatera att genomfört förbättringsarbete ger resultat framför allt inom affärsområde Mekanik.

Stefan Svensson, VD & Koncernchef

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här