Delårsrapport 2023/Q1 för koncernen

Bättre intäktsmix och högre marginaler under första kvartalet

Resultat och omsättning i det första kvartalet är högre än samma period förgående år. Vi arbetar med en sundare projektorderstock samtidigt som efterfrågan på våra tjänster är hög. Speciellt hög är efterfrågan på energibesparande åtgärder och säkerhetstjänster. Dock tyngs kvartalsresultatet av en engångsuppräkning av pensionsskulden på 8,4 MSEK.

Stefan Svensson, VD & Koncernchef

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här