Delårsrapport 2022/Q4 för koncernen

Resultat och omsättning i det fjärde kvartalet är lägre än samma period förgående år och påverkas av kvardröjande pandemieffekter, lägre volym av underhållsstopp och projektnedskrivningar. Försäljning av den första slamavvattningsmaskinen, vår patenterade reCirculating Food Dryer, och en fastighet i vårt franska dotterbolag bidrar positivt till resultatet. 

Omvärldsfaktorer och makroekonomiska faktorer såsom hög inflation, färre nybyggnationer och högre ränta gör framtiden mer svårbedömd än vanligt. Vår bedömning är att efterfrågan på service- och säkerhetstjänster samt energianalyser och energibesparande åtgärder kommer att vara fortsatt hög samtidigt som det kommer råda försiktighet på marknaden avseende nya entreprenadprojekt.

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här